อาวุธนำวิถีอากาศสู่พื้น AGM-65D MARVERICK

 

อาวุธนำวิถีอากาศสู่พื้น AGM-65D MARVERICK
เป็นอาวุธนำวิถีอากาศ-สู่-พื้น ใช้งานในระยะสั้น และระยะปานกลาง ในตระกูล AGM-65 มีทั้งนำวิถีด้วย TV,IIR (Imaging Infrared) และ Laser วิวัฒนาการ ตระกูล AGM-65 Maverick
ใน   ค.ศ.1989ได้บรรจุเข้าประจำการAGM-65F ซึ่งนำวิถีด้วย IIR ใน ค.ศ.1993 ได้บรรจุเข้าประจำการAGM-65G
ซึ่งนำวิถีด้วย IIR กองทัพอากาศ จัดหาเข้าประจำการเมื่อ พ.ศ.2534 โดยใช้งานกับ บ.F-16 AGM-65D มีระยะหวังผล ๒๐ กม.และเนื่องจาก AGM-65D นำวิถีด้วย IIR ทำให้สามารถใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

เริ่มมีการพัฒนาทดสอบในกลางปีค.ศ.1960 จุดประสงค์เพื่อสร้างอาวุธ ให้มีขีดความสามารถ
ในการทำลายเป้าหมายจำพวก รถถัง,รถยานเกราะและเป้าหมายป้องกันอื่น ๆ ทอ.สหรัฐ ฯ
ได้เริ่มบรรจุเข้าประจำการ AGM-65A ซึ่งนำวิถีด้วย TV ในปี ค.ศ.1972 และใน ค.ศ.1975
ได้บรรจุเข้าประจำการ AGM-65B ซึ่งนำวิถีด้วย TV เหมือนรุ่น A แต่มีการเพิ่มขนาดมุมจำกัดการมองเห็น(Field Of View) (FOW) ให้สูงขึ้น ใน ค.ศ.1983 ได้บรรจุเข้าประจำการ AGM-65D ซึ่งนำวิถีด้วย ImagingInfrared (IIR) ใน ค.ศ.1985 ได้บรรจุเข้าประจำการ AGM-65E ซึ่งนำวิถีด้วย Laser

ข้อมูลทั่วไป
ประเภท Air-to-surface guided missile
ผู้ผลิต Hughes Aircraft Co., Raytheon Co.
ปีผลิต 1972
ระยะยิง 17+ miles (12 nautical miles/27 km)
ความเร็ว 1150 km/h
ดินขับ Boost Sustain
หัวรบ 125 pounds (56.25 kilograms) cone shaped
ระบบนำวิถี imaging infrared

weblink

ลิขสิทธิ์ © 2018 Plant Division 2 Directorate of Armament. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.