รายชื่อผู้จัดการทีม,รองผู้จัดการทีม,ผู้ช่วยผู้จัดการทีม,ผู้ควบคุมทีม/ผู้ฝึกสอน และนักกีฬายิงปืน ทอ. ที่ทำการแข่งขันยิงปืน รายการ“ชิงชนะเลิศชมรมสโมสร ประจำปี 2553” เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ.สนามยิงปืนห PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 09 พฤศจิกายน 2010 เวลา 13:09 น.
  1. พล.อ.ท.เมธา  สังขวิจิตร  จก.สพ.ทอ./ประธานอนุกรรมการ แผนกยิงปืน ทอ.  ผู้จัดการทีม
  2. พล.อ.ต.ประโยชน์  ฤทธาคนี  รอง จก.สพ.ทอ./รองประธานอนุกรรมการ แผนกยิงปืน ทอ.  รองผู้จัดการทีม
  3. พล.อ.ต.ประสาธน์  พึ่งศิลป์  เสธ.สพ.ทอ./อนุกรรมการ   ผู้ช่วยผู้จัดการทีม
  4. น.อ.พงษ์ศักดิ์  เกื้ออรุณ รอง เสธ.สพ.ทอ./อนุกรรมการ   ผู้ควบคุมทีม/ผู้ฝึกสอน
  5. น.ต.กฤติยา ทิมสุข              นักกีฬา
  6. ร.อ. พีรยุทธ  พวงบุปผา       นักกีฬา
  7. จ.ท.ปวรณัฐ  พงษ์เหล่าขำ    นักกีฬา
  8. จ.ต.หญิง ธัญลักษณ์  โชติพิบูลศิลป์   นักกีฬา
  9. นาย วรพล  กุลชัยรัตนา      นักกีฬา

     10. นาย ปองพล กุลชัยรัตนา    นักกีฬา

     11. นาย ศิวกร  ตั้งจิตรุจักร        นักกีฬา

     12. นาย พงศกร  แก้วจา   นักกีฬา

     13. นาย ปรพล  วรยุทธการ    นักกีฬา

     14. นางสาว  ฐิติมา  เหล่าสัมฤทธิ์  นักกีฬา

     15. นางสาว  ปิยะธิดา  ภู่ภิรมย์ชัยกุล  นักกีฬา

     16. นางสาว  พิมพ์จร  คล้ายสุวรรณ  นักกีฬา

     17. นางสาว  สุนันทา  มัจฉาชีพ   นักกีฬา

     18. ร.ต.ท.  วราวุธ  มัจฉาชีพ  นักกีฬา

     19. นาย  นภิศ  ติอตั้งพานิช  นักกีฬา

     20. เด็กหญิง  มัญชุลิกา  มานะกิจ  นักกีฬา

     21. นาย  ปราการ  การดี นักกีฬา

     22. นาย  พฤทธ์ ศีรยะพันธ์ นักกีฬา

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 ธันวาคม 2010 เวลา 09:28 น.