ผลการแข่งขันยิงปืนกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ ๔๔ (ต่อ) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2011 เวลา 03:06 น.

ผลการแข่งขันกีฬายิงปืนกองทัพไทยครั้งที่ ๔๔

ST1

 

                             แผนกยิงปืน ทอ.ได้จัดส่งนักกีฬายิงปืน ทอ.เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬากองทัพไทย ครั้งที่ ๔๔ ประจำปี ๒๕๕๔ ในครั้งนี้ ระหว่าง ๒ – ๔ มิ.ย. ๕๔  ณ สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก  

                                         รายละเอียดการแข่งขันยิงปืน ดังนี้

                                              ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๕ ทีม ประกอบด้วย  ทอ.,ทบ.,ทร.,สตช.,สป.

                                                     ประเภทการแข่งขัน ๔ ประเภท

                                                          ปืนสั้นอัดลม ระยะ ๑๐ เมตร

                                                          ปืนยาวอัดลม ระยะ ๑๐ เมตร

                                                          ปืนสั้นมาตรฐาน ระยะ ๒๕ เมตร

                                                          ปืนยาว ๓ ท่า ระยะ ๕๐ เมตร

                              ผลการแข่งขัน แผนกยิงปืน ทอ. ชนะเลิศการแข่งขัน ๒ ประเภท ได้แก่                                     

                              

                                        ปืนยาวอัดลม ระยะ ๑๐ เมตร และปืนยาว ๓ ท่า ระยะ ๕๐ เมตร

               รายชื่อนักกีฬา และผู้ควบคุมทีม

                        จ.ท.  ปวรณัฐ  พงษ์เหล่าขำ       สังกัด   สพ.ทอ.

                        น.ส.  ธัญลักษณ์  โชติพิบูลศิลป์   สังกัด   สพ.ทอ.

                        น.ส.  สุนันทา  มัจฉาชีพ           สังกัด   สพ.ทอ. 

                        พล.อ.ท. เมธา  สังขวิจิตร         จก สพ.ทอ./ประธานอนุกรรมการแผนกยิงปืน ทอ.

                        น.อ. พงษ์ศักดิ์  เกื้ออรุณ          รอง เสธ.สพ.ทอ./ เลขานุการคณะอนุกรรมการแผนกยิงปืน ทอ.