ความพอใจกับชมรมยิงปืนเพียงใด

ความพอใจกับชมรมยิงปืนเพียงใด
พอใจมาก
40  70.2%
พอใจปานกลาง
8  14%
พอใจน้อย
2  3.5%
ไม่พอใจ
2  3.5%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  57
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 13:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2020 เวลา 01:45 น.