Home ประวัติสนามยิงปืน ทอ.
ประวัติความเป็นมา
เขียนโดย น.ต.อภิภวัส   


                                                                    pastarchives

นับตั้งแต่ ได้มีผู้คิดสร้างอาวุธปืนขึ้นมา ในประมาณ ศตวรรษที่ 16 ต่อมาได้มีการนำอาวุธปืนมาใช้งานกันในด้านต่างๆ 

เป็นต้นว่าเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินเพื่อปราบปรามโจรผู้ร้ายตลอดจนเพื่อใช้ในการป้องกันประเทศนอกจากนั้นยังมี

การใช้อาวุธปืนในการล่าสัตว์และพัฒนามาเป็นกีฬายิงปืน      ซึ่งได้รับการบรรจุเข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิคตั้งแต่ครั้งแรก

ที่กรุงเอเธนส์ประเทศกรีซในปีค.ศ.1896ในปัจจุบันมีผู้นิยมยิงปืนกันมากขึ้นทั้งเพื่อความสนุกสนานเพื่อความแม่นยำใน

การใช้อาวุธและ  เพื่อให้มความรู้และได้รับความปลอดภัยจากการใช้อาวุธนอกจากนี้ยังมีผู้ที่สนใจในการยิงปืนเพื่อที่จะ

ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬายิงปืนทั้งในระดับเขตระดับชาติระดับนานาชาติและระดับโลกการยิงปืนนั้นนับว่า

 เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองได้ดีที่สุดวิธีหนึ่งเพราะการยิงปืนนั้นก่อให้เกิดผลหลากหลายเช่น ความกล้าหาญ

ความสุขุมรอบคอบ ความมีน้ำใจนักกีฬาและเป็นการสร้างสมาธิอันดีเลิศ     รวมทั้งยังเป็นประโยชน์ที่สำคัญในด้านการ

เรียนรู้เรื่องอาวุธปืนไว้สำหรับป้องกันชีวิตและทรัพย์สินอันมีค่าของตัวเองได้  เนื่องจากอาวุธปืนมีอำนาจใน การทำลาย

สูงเป็นสิ่งที่มีคุณอนันต์และมีโทษมหันต์ดังนั้นอาวุธปืนจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมีผู้ควบคุมการใช้อย่างถูกต้องก่อนที่จะ

ยิงผู้ยิงจะต้องพิจารณาและตัดสินใจให้ รอบคอบถี่ถ้วนเสียก่อนเพราะ การที่ผู้ใช้อาวุธปืนมี   ความรู้ไม่เพียงพอจะทำให้

อาวุธปืนยิงออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจและไม่สามารถบังคับทิศทางได้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง  เรียนรู้และ  ฝึกยิงอาวุธปืน

เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย ความปลอดภัยและสามารถบังคับอาวุธปืนได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ และ แม่นยำสถานที่ที่จะ

ตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวได้ก็คือสนามยิงปืนนั่นเองในปัจจุบันมีสนามยิงปืนเกิดขึ้นหลายแห่งในกรุงเทพมหา

นครสนามยิงปืนกองทัพอากาศดอนเมืองเป็นสนามยิงปืนที่กองทัพอากาศจัดสร้างขึ้นตามมาตรฐานมีที่ตั้งอยู่ที่ดอนเมือง   

อยู่ภายในบริเวณสนามกีฬาธูปะเตมีย์ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ถนนพหลโยธิน  และถนนลำลูกกาตัดกัน  เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่

วันที่18 มีนาคม พ.ศ.2545 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อเป็นสถานที่ฝึกซ้อมความพร้อมในการยิงปืน  เป็นที่ฝึกทักษะในการ

ใช้อาวุธปืนและเพื่อเป็นสวัสดิการในด้านการกีฬาและ นันทนาการแก่สมาชิก

 
rtafshooting, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting