Home แผนที่และเบอร์ติดต่อ
แผนที่สนามยิงปืน
เขียนโดย น.ต.อภิภวัส   

 

                   airforcegunmap

 

หมายเหตุ


ท่านสมาชิกที่เดินทางมาจากถนนวิภาวดี 

 

ห้ขึ้นสะพานกลับรถมาทางลำลูกกาตามลูกศรแล้ว      ชิดซ้ายเพื่อเตรียมเข้าสนามธูปเตมีย์

แล้วสังเกตุป้ายบอกทางของสนามยิงปืน ทอ.แล้วมาตามป้าย  (สนามยิงปืน ทอ. อยูในสนาม

ธูปเตมีย์)ครับผม

 

ท่านสมาชิกที่เดินทางมาจากพหลโยธิน

 

ให้กลับรถใต้สะพานตามลูกลูกศรแล้วชิดซ้ายเพื่อเตรียมเข้า  สนามธูปเตมีย์แล้วสังเกตุป้าย

บอกทางของสนามยิงปืน ทอ.มาตามป้าย(สนามยิงปืน ทอ. อยู๋ในสนามธูปเตมีย์)ครับผม

 

 

หรือตั้ง MAP ตามนี้นะครับ

 

 


 

 

 

 
rtafshooting, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting